Грецькі форманти у французькому термінотворенні в аспекті спеціального перекладу

Автор(и)

  • Марина Авдоніна Московський державний лінгвістичний університет, Russian Federation
  • Наталя Жабо Російський університет дружби народів, Russian Federation
  • Олена Попова Московський державний лінгвістичний університет, Russian Federation

Ключові слова:

терміни екології та медицини, грецькі форманти, словотвір, навчання перекладу, французька мова

Анотація

Дослідження присвячено грецьким формантам термінів екології та медицини французької мови. Виявлено, що для сучасної мови науки властива конкуренція формантів різної етимології та творення семантично тотожних термінологічних одиниць різної природи. Результати дослідження можуть бути використані на заняттях з іноземної мови для майбутніх фахівців у науках про Землю і людину з метою засвоєння мови міжнародного наукового спілкування.

Посилання

Авдонина М. Ю. Запоминание специальной лексики методом этимологизации формантов / М. Ю. Авдонина // Вестник МГЛУ. Иностранный язык для специальных целей : лингвистические и методические аспекты / [отв. ред. В. Г. Кузнецов]. – М. : Изд-во МГЛУ, 2002. – Вып. 466. – С. 61–68.

Анафилаксия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mosiui.ru/016

Англо-русский экологический словарь / Акжигитов Г. Н., Мазур И. И., Маттис Г. Я. и др. – М. : Русский язык, 2001. – 608 с.

Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка / В. Г. Гак. – М. : Добросвет, 2000. – 832 с.

Жабо Н. И. Системы экологических терминов русского и французского языков : типология, семантика и функции. – М. : Изд-во РУДН, 2015. – 128 с.

Попова Е. П. Греческие форманты во французском языке / Е. П. Попова, М. Ю. Авдонина // Романские языки и культуры : от античности до современности. Тезисы докл. российской конф. (Москва, филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 4–6. 12 2001) / [отв. ред. М. А. Косарик]. – М. : Изд-во МГУ, 2001. – С. 64–65.

Терехова С. І. Типи номінацій у терміносистемах германських та слов’янських мов / С. І. Терехова // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2014 р., Національний авіаційний університет. – К. : НАУ, 2014. – С. 140–142.

Рычагов Г. И. Общая геоморфология : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Г. И. Рычагов. – М. : Изд-во Моск. ун-та ; Наука, 2006. – 416 с., илл.

Синдром пульмональной гипервентиляции у детей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://medafarm.ru/page/stati-doktoru/pediatriya-ineonatologiya/sindrom-pulmonalnoi-giperventilyatsii-u-detei

Электронный словарь Мультитран. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1

Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots / P. Chantraine. – Paris, 1968–1980.

Dictionnaire historique de la langue française / Alain Rey, Marianne Tomi, Tristan Hordé, Chantal Tanet. – Paris : Le Robert, 2010. – 2614 p.

Dury P. L’obsolescence des termes en langues de spécialité: une etude semiautomatique en corpus informatisés, appliquée au domaine de l’écologie / P. Dury, P. Drouin // Carmen Heine / Jan Engberg (eds.) : Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP Symposium 2009. – Aarhus, 2010.

Larousse 1974 – Le Petit Larousse Illustré. – Paris : Ed. Larousse, 1973.

Larousse 2008 – Le Petit Larousse Illustré. – Paris : Ed. Larousse, 2007.

Larousse 2015 – Le Petit Larousse Illustré. – Paris : Ed. Larousse, 2014.

Lexique des mots d’origine grecque en français & grec modern. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://projetbabel.org/ellenika/lexique.htm

List of Greek and Latin roots in English. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.oakton.edu/ user/3/gherrera/Greek%20and%20Latin%20Roots%20in%

English/greek_and_latin_roots.pdf

Quelle est la différence entre hygrométrie et hydrométrie? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nuddz.com/question/5913/Quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-hygrom%C3%A9trie-et-hydrom%C3%A9trie

Ressource_hydrique. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_hydrique

Winford D. An Introduction to Contact Linguistics / Donald Winford. – Oxford : Blackwell Publishing, 2003. – 416 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Авдоніна , М., Жабо , Н., & Попова , О. (2015). Грецькі форманти у французькому термінотворенні в аспекті спеціального перекладу. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 65–73. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237214

Номер

Розділ

Статті