АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА В ЛІРИЦІ МИХАЙЛА ЛЕРМОНТОВА (НА ПРИКЛАДІ СЛОВА МЕЧТА)

Автор(и)

  • Неоніла Зайченко Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • Ольга Паламарчук Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

Ключові слова:

актуалізація, контекстуальний смисл, парадигматичні та синтагматичні зв’язки, ідіостиль, лінгвістика тексту

Анотація

Мета статті – з’ясування механізму актуалізації поетичного слова в ліриці М. Лермонтова. Об’єкт аналізу – лексема мечта; предмет дослідження – семантичні трансформації лексеми в мікро- і макроконтексті. У роботі використано методики контекстуального аналізу слова в поетичному мовленні й елементи компонентного аналізу. У результаті дослідження встановлено, що контекстуальні смисли слова мечта виникають унаслідок актуалізації в тексті основних і потенційних (імовірних) елементів його семантичної структури. Своєрідність формування контекстуальних смислів аналізованого слова на основі його інваріантного значення «знак ірраціонального, враження, руху, емоції» в ідіостилі Лермонтова зумовлена головною особливістю його поетичного світосприйняття – конфліктом між мрією й реальністю. Результати дослідження, поглиблюючи теоретичні аспекти семантичної трансформації слова, можуть знайти практичне застосування у відповідних філологічних спецкурсах.

Посилання

Бесперстых А. П. Словарь эпитетов Лермонтова. – Т. 1. Стихотворения [Электронный ресурс] / А. П. Бесперстых. – Режим доступа : http: www.proza.ru/2013/05/28/699.

Зайченко Н. Ф. Порівняльний аналіз поетичного слововживання Т. Г. Шевченка і М. Ю. Лермонтова / Н. Ф. Зайченко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Спеціальний випуск. – К. : Київський університет, 2010. – С. 41–46.

Иванов Вяч. Собрание сочинений : в 4 т. / Вячеслав Иванов. – Брюссель, 1987. – Т. 4.

Лазебник Ю. С. Поезія як модель світу : лінгвістичний аспект : автореф. дис. …д-ра філол. наук : 10.02.02 / Ю. С. Лазебник. – К., 1996. – 47 с.

Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. : в 4 т. – М.-Л. : ОГИЗ, 1948.

Частотный словарь языка М. Ю. Лермонтова / под ред. В. В. Бородина, А. Я. Шайкевича (Лермонтовская энциклопедия) / гл. ред. В. А. Мануйлов. – М., 1981. – С. 728–753.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Зайченко , Н., & Паламарчук , О. (2015). АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА В ЛІРИЦІ МИХАЙЛА ЛЕРМОНТОВА (НА ПРИКЛАДІ СЛОВА МЕЧТА). Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 81–87. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237219

Номер

Розділ

Статті