ІННОВАЦІЇ-СКОРОЧЕННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ КІНЕМАТИЧНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ

Автор(и)

  • Оксана Лозинська Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

кінематична фразеологічна одиниця, фразеологічна інновація, модифікація, інновація-скорочення

Анотація

У статті проаналізовано інновації-скорочення як один із типів структурно-семантичних змін польських кінематичних фразеологічних одиниць на позначення емоцій. Встановлено їхні різновиди та особливості функціонування в текстах сучасної польської мови, зроблено спробу з’ясувати причини їхньої появи.

Посилання

Bąba S. Derywacja frazeologiczna jako jeden ze sposobów pomnażania frazeologii współczesnej polszczyzny / Stanisław Bąba // Frazeologia polska. Studia i szkice / red. P. Fliciński i K. Skibski. – Poznań : Wyd-wo «Poznańskie Studia Polonistyczne», 2009. – S. 181–192.

Bąba S. Frazeologiczne innowacje skracające we współczesnej prozie polskiej / Stanisław Bąba // Studia Polonistyczne XIII. – Poznań : Wyd-wo Naukowe Un-tu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1985. – S. 61–68.

Bąba S. Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny / Stanisław Bąba. – Poznań : Wyd-wo Naukowe Un-tu im. Adama Mickiewicza, 1989. – 215 s.

Buttler D. O zjawiskach derywacji we frazeologii / Danuta Buttler // Poradnik Językowy. –Warszawa : WUW, 1981. – Z. 5. – S. 229–237.

Dziamska-Lenart G. Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej / Gabriela Dziamska-Lenart. – Poznań : Wyd-wo «Poznańskie Studia Polonistyczne», 2004. – 151 s.

Білоноженко В. М., Гнатюк І. С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. – К. : Наук. думка, 1989. – 156 с.

Брагина А. А. Устойчивые словосочетания и живая норма современного языка / А. А. Брагина // Литературная норма в лексике и фразеологии / под ред. Л. И. Скворцова и Б. С. Шварцкопфа. – М. : Наука, 1983. – С. 173–182.

Вакуров В. Н. Основы стилистики фразеологических единиц / В. Н. Вакуров. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1983. – 176 с.

Еременко И. Фразеология в системе русского языка и эпистолярном дискурсе : учеб. пособие / Ирина Еременко. – Львов : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 165 с.

Свердан Т. П. Усічення як тип стуктурно-семантичного варіювання і спосіб трансформації у фразеології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. П. Свердан. – Івано-Франківськ, 2003. – 20 с.

Хороз Н. С. Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.03 – Cлов’янські мови / Н. С. Хороз. – К., 2008. – 18 с.

Шадрин Н. Л. Контекстуальное преобразование фразеологических единиц как проблема сопоставительной стилистики / Н. Л. Шадрин // Шадрин Н. Л. Перевод фразеологических единиц и сопоставительная стилистика / под ред. Ю. М. Скребнева. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1991. – С. 171–207.

ISJP – Inny słownik języka polskiego / pod red. M. Bańki : W 2 t. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe PWN, 2000.

PWN – Słownik języka polskiego PWN : W 3 t. (електронний словник).

SFJP – Skorupka S. Słownik frazeologiczny języka polskiego : W 2 t. / Stanisław Skorupka. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967.

SFWP – Bąba S. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / Stanisław Bąba, Jarosław Liberek. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe PWN, 2001. – 1096 s.

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego : W 4 t. / pod red. S. Dubisza. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe PWN, 2006.

WSF – Lebda R. Wielki słownik frazeologiczny / Renarda Lebda. – Kraków : Krakowskie Wyd-wo Naukowe Spółka Jawna, 2009. – 720 s.

WSFJP – Müldner-Nieckowski P. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego / Piotr Müldner-Nieckowski. – Warszawa : Świat Książki, 2003. – 1088 s.

WSFzP – Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami / pod red. A. Kłosińskiej, E. Sobol, A. Stankiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – 840 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Лозинська , О. (2015). ІННОВАЦІЇ-СКОРОЧЕННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ КІНЕМАТИЧНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 88–94. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237220

Номер

Розділ

Статті