СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ М. СТЕЛЬМАХА

Автор(и)

  • Людмила Яковенко Одеський національний університет імені І.І Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

фразеологічна одиниця, фразеологічне значення, семантичні трансформації, контекст

Анотація

У статті досліджено стилістичні особливості вживання фразеологічних одиниць у романі М. Стельмаха “Дума про тебе”. Розглянуто проблему власне семантичних трансформацій фразеологізмів у художньому тексті. На конкретних прикладах показано вплив контексту та ситуації мовлення на зміни в значенні фразеологічних одиниць.

Посилання

Авксентьев Л. Г. Фразеология языка прозаических произведений Михаила Стельмаха : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. филол. наук / Леонид Григорьевич Авксентьев. – Харьков, 1969. – 26 с.

Білоноженко В. М. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / Віра Максимівна Білоноженко, Ірина Святославівна Гнатюк / АН УРСР; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К : Наук. думка, 1989. – 155 с.

Словарь української мови : в 4 т. / [упоряд. з додатк. власного матеріалу Б. Грінченко]. – К. : Лексикон, 1996. – (Препринт / НАН України, Ін-т укр. мови, 1996).

Словник української мови : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1970–1980.

Стельмах М. П. Дума про тебе : роман / М. П. Стельмах. – К. : Дніпро, 1976. – 351 с.

Ткаченко Т. В. Фразеологічні засоби стилізації розмовності в прозі Михайла Стельмаха // Мова і культура. – К. : ВД Дм. Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. ІІІ. – Ч. 1. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. Мова сучасного мистецтва. – С. 201–205.

Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. / [уклад. В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін.]. – К. : Наук. думка, 1993.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Яковенко , Л. (2015). СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ М. СТЕЛЬМАХА. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 101–106. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237226

Номер

Розділ

Статті