СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР РОМАНУ О. С. ГРІНА «ЗОЛОТИЙ ЛАНЦЮГ» («ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»)

Автор(и)

  • Вікторія Романенко Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, Moldova, Republic of

Ключові слова:

символообраз, простір, інтертекст, мета текст

Анотація

Метою статті є спроба розкрити структуру символічного простору роману О. С. Гріна «Золотий ланцюг». Об’єкт аналізу – конституенти символічного простору: топос як місце дії, що включає інтер’єр, екстер’єр, природний ландшафт; інтертекстуальні та метатекстові маркери, які організовують текстовий простір твору; символообрази, що формують символічний простір тексту. У роботі використано методи семіотичного, герменевтичного, інтертекстуального, опозитивного та компонентного аналізу. Результатом дослідження є виявлення того, що ланками, які поєднують текстову тканину роману є символообрази ланцюга, змії, будинку, дерева, дзеркала та інші. Поліфонічний простір роману «Золотий ланцюг» інтегрує референтний локус, інтертекстуальні асоціації, смислові зв’язки на ґрунті метонімічних або метафоричних відносин між символічними індексами, символообрази персонажів. Ключовий образ-символ золотого ланцюжка є полівалентним. Це і лукавий спокусник – для Діге, Томпсона, Галуея, – і відображення Всесвіту, де мешкають живі душі. Образ ланцюга-змії відіграє в романі сюжетоутворюючу та композиційну роль. Практичне застосування результатів дослідження можливо в практиці навчання студентів методам і прийомам лінгвосеміотичного аналізу символічного простору літературного твору з метою заглиблення у перспективу його прочитання.

Посилання

Вежбицкая А. Метатекст в тексте / А. Вежбицкая // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. VIII (Лингвистика текста) / Сост. Т. М. Николаева. – М. : Прогресс, 1978. – С. 402–421.

Воспоминание об Александре Грине / Сост. Вл. Сандлер. – Л. : Лениздат, 1972. – 607 с.

Гайер К. Е. Герменевтика и интерпретативная семиотика в работах У. Эко / К. Е. Гайер. – Мова : наук.-теор. часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт, 2014. – № 21. – С. 19–22.

Грин А. С. Золотая цепь / А. С. Грин. – Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное издательство, Сахалинское отделение. – 1987. – 239 с.

Грин А. С. Собр. соч. : в 6 т / [общ. ред. В. Россельс]. – М. : Правда, 1965. – Т. 5

Жизнь Александра Грина, рассказанная им самим и его современниками / Сост. В. Ковский. – М. : Изд-во Литературного института им. А. М. Горького. – Феодосия : ИД Коктебель, 2012. – 557 с.

Жолковский А. К. How to Show Things with Words (Об иконической реализации тем средствами плана выражения) // Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности : Инварианты – Тема – Приёмы – Текст. – М., 1996. – С. 77–92.

Ляхович А. Витки и оковы «Золотой цепи» Александра Грина. [Электронный ресурс] / А. Ляхович. – Режим доступа : grinlandia.narod.ru/articles/Vitki_i_okovy_Zolotoj_cepi.htm

Олеша Ю. К. Ни дня без строчки // Олеша Ю. К. Зависть. Ни дня без строчки. Рассказы. – М. : Известия, 1989. – С. 343–612.

Пропп В. Морфология волшебной сказки / В. Пропп. – М. : Лабиринт, 2001. – 144 c.

Символизм алхимии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.symbolizm.ru

Тарасенко Н. Дом Грина / Н. Тарасенко. – Симферополь : Таврия, 1979. – 94 с

Шевцова Г. И. Мотив золотой цепи в творчестве А. С. Грина. [Электронный ресурс] / Г. И. Шевцова. – Режим доступа : www.superinf.ru

Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Сост. К. Королёв. – М. : Эксмо, СПб. : Мидгард, 2008. – 608 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Романенко, В. (2015). СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР РОМАНУ О. С. ГРІНА «ЗОЛОТИЙ ЛАНЦЮГ» («ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»). Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 151–163. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237354

Номер

Розділ

Статті