ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛИТОВНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі поезії золотого та срібного віків)

Автор(и)

  • Елена Сирота Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, Moldova, Republic of

Ключові слова:

дискурс, молитва, молитовний дискурс, поетична система, концепт, структура

Анотація

У статті розглянуто специфіку реалізації структурно-семантичних значень молитовного дискурсу в контексті поетичної системи Золотого та Срібного віків. Актуальність теми визначається недостатнім висвітленням молитовного дискурсу в лінгвістичному аспекті. У зв’язку з різною інтерпретацією категорій релігійного та молитовного дискурсів у роботі подано інтерпретацію зазначених понять. Об’єктом дослідження є молитовний дискурс, предметом – специфіка його реалізації в художньому тексті. У процесі дослідження було використано описовий, структурно-семантичний, функціональний, культурно-історичний методи та метод дискурс-аналізу. Результати роботи можуть знайти практичне застосування в лекційних курсах з лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики, теорії комунікації. Проведений аналіз дозволив з лінгвістичних позицій підійти до розкриття концептуальної картини світу людини в молитовних текстах, коли людина пізнає Бога і навколишній світ крізь божественне.

Посилання

Афанасьева Э. М. «Молитва» в русской лирике XIX в. : логика жанровой эволюции : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 – русская литература / Э. М. Афанасьева. – Томск, 2000. – 253 с.

Афанасьева Э. М. Мадонна в творчестве М. Ю. Лермонтова : семантика образа // Языковая картина мира : лингвистические и линвокультурологические концепты : материалы международной научно-практической конференции : в 2 т. – Бийск, 2001. – Т. 1. – С. 41–44.

Баймуратова У. С. Элементы религиозного дискурса в художественной картине мира : лексический аспект : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 – русский язык / У. С. Баймуратова. – Оренбург, 2009. – 226 с.

Иванов В. В. Мёртвые языки / В. В. Иванов // Поэтика. Стилистика. Язык и культура : сб. памяти Т. Г. Винокур. – М. : Наука, 1996.

Кузьменко Н. А. Структура языковой личности в дискурсе новых научных парадигм. [Текст] / Н. А. Кузьменко // Языковая личность : проблемы коммуникативной деятельности. – Волгоград : Перемена, 2001. – Ч. 1. – С. 220–224.

Никоновайте Ф. И. О грамматическом содержании предиката евангельской паремии / Ф. И. Никоновайте // Филологические науки. – М., 1997. – № 3. – С. 57–66.

Прохватилова О. А. Речевая организация звучащей православной проповеди и молитвы : дис. … докт. филол. наук : 10.02.01 – русский язык / О. А. Прохватилова. – Волгоград, 2000. – 498 с.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 17 т. / А. С. Пушкин. – М. : Воскресение, 1994–1997.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Сирота, Е. (2015). ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛИТОВНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі поезії золотого та срібного віків). Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 173–181. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237357

Номер

Розділ

Статті