МІЖМИСТЕЦЬКИЙ ПОЛІЛОГ В АСПЕКТІ ХУДОЖНОСТІ

Автор(и)

  • Наталія Коробкова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

художність, метахудожність, інтермедіальність, компаративістика, типи та рівні міжмистецької взаємодії

Анотація

 У статті розглянуто феномен художності крізь призму проблем інтермедіальності. Проаналізовано рівні взаємопроникнення та взаємодії різних видів мистецтв. Визначено вагомість проблеми художності та мета художності в інтермедіальних дискурсах. Доведено, що міжмистецький полілог є важливим компонентом створення цілісного уявлення про художність.

Посилання

Будний В. Порівняльне літературознавство : [навчальний посібник] / Василь Будний, Микола Ільницький. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.

Вайсштайн У. Порівняння літератури з іншими видами мистецтва: сучасні тенденції та напрями дослідження в літературознавчій теорії і методології / Ульріх Вайсштайн // Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи : [антологія] / за заг. ред. д. Наливайка. – К. : Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2009. – С. 372 – 393.

Гей Н. К. Художественность литературы. Поэтика и стиль/ Николай Гей. – М. : Наука, 1975. – 470 с.

Гей Н. К. Категории художественности и метахудожественности в литературе / Николай Гей // Литературоведение как проблема : Труды научного совета «Наука о литературе в контексте науки о культуре». – М.: Наследие, 2001. – С. 280 – 301.

Дорогань И. Интерхудожественность как новый термин компаративистики / Илона Дорогань // Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. – Вип. 16. – К., 2013. – С. 330–335.

Касаткина Т. А. Слово, творящее реальность, и категорія художественности / Т. А. Касаткина// Литературоведение как проблема : Труды научного совета «Наука о литературе в контексте науки о культуре». – М. : Наследие, 2001. – С. 302 – 346.

Крисовський О. Література і живопис у порівняльних дослідженнях / Олаф Крисовський // Захід – Схід : основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства : [антологія] / Наук. проект, загальна редакція Л. Грицик. – донецьк : ЛАНдОН-ХХІ, 2012. – С. – 160 – 173.

Лотман Ю. Структура художественного текста / Юрий Лотман. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.

Наливайко д. Література в системі мистецтв як галузь компаративістики / дмитро Наливайко // Наливайко д. Теорія літератури й компаративістика. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 9 – 38.

Просалова В. А. Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу / Віра Просалова// Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. – Вип. 16. – К., 2013. – С. 46 – 53.

Просалова В. А. Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури : [монографія] / Віра Просалова. – донецьк : донНУ, 2014. – 154 с.

Ремак Генрі Г. Літературна компаративістика: її визначення і функції / Генрі Г. Ремак // Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи : [антологія] / за заг. ред. д. Наливайка. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 44 – 59.

Тимашков А. Ю. Интермедиальность как авторская стратегия в европейской художественной культуре ХІХ – ХХ вв. / Алексей Тимашков : [автореф. дис. … канд. искусствоведения : 17.00.09 – теория и история искусства]. – СПб., 2012. – 20 с.

Тюпа В. И. Художественность / Валерий Тюпа // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины : [учебное пособие] / Под ред. чернец Л. В.– М. : Высшая школа, Академия, 1997.– С. 463 – 482.

Циховська Е. Теоретичні дилеми поняття інтермедіальності / Елліна Циховська // Слово і час. – 2014. – №11. – С. 49 – 60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-16

Як цитувати

Коробкова, Н. (2015). МІЖМИСТЕЦЬКИЙ ПОЛІЛОГ В АСПЕКТІ ХУДОЖНОСТІ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(1 (11), 18–27. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237671

Номер

Розділ

Статті