ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЛІРИЧНОЇ ТРИЛОГІІ ПЕТРА СОРОКИ «СИМФОНІЯ ПЕТРИКІВСЬКОГО ЛІСУ»

Автор(и)

  • Луїза Оляндер Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Ukraine

Ключові слова:

буття, інтертекст, контекст, ліричний герой, наратор, пейзаж, трансцендентний вимір

Анотація

У статті через поетику складається уявлення про художньо-філософську концепцію Буття в ліричній трилогії Петра Сороки «Симфонія Петриківського лісу», яку розглянуто в контексті циклу його «денників», європейської літератури та філософської думки (Г. Сковорода, Р. Інгарден М. Хайдеґґер), охарактеризовано у компаративістському вимірі діалогічні відношення тексту П. Сороки з текстами інших письменників, зокрема Садзьо Хендзьо, Б. Лесьмяна, В. Гжицького та ін. Проаналізовано роль інтертексту і функції пейзажу в художній системі твору.

Посилання

Гжицький Володимир. Чорне озеро (Кара-кол). Роман / Володимир Гжицький; Передмова Свіжани Жигун. – К.: Вц «Академія», 2015. – 352 с.

Збірка старих і нових японських пісень. Поетична антологія (903–913 рр.) «КОКІН-ВАКА» (КОКІНСЮ) /Передмова, переклад з польської та коментарі І. Бондаренка. – К. : Факт , 2006. – С. 372.

Лилов А. Проблемы природы искусства в эстетике экзистенциализма / А. Лилов // Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественное произведение и личность. – М. : Наука, 1975. – С. 68-85.

Назарець В. Лесьмян / В. Назарець // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. – У 2 т. – Т. 2. – Л-Я / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006.– С. 49-51.

Програма радіо культури: Трохи віршів. Вірші з книги П. Сороки «Симфонія Петриківського лісу» читає заслужений артист України Борис Лобода. [Електроннийресурс]. Режим доступу: //http.schedule.nrcu.gov.ua/grid/channel/period/item-listen-popup.html?periodItemID=103787

Сверстюк Є. На полі честі: У 2 кн. – Кн. 1. Невже то я? / Упорядник Олексій Сінченко. / Є. Сверстюк. – К. : ТОВ «Видавництво «Кліо»», 2015. – 368 с.+ 96 с. іл.

Сорока Петро. Симфонія Петриківського лісу / Петро Сорока. – Львів : Апріорі, 2015. – 312 с.

Ткаченко Сергій. Світ як веселка // Сорока П. Симфонія Петриківського лісу. – Указ. видання. – С. 307-310.

Dąmbrowska A. Wokół wyobraźni sylwicznej twórców drugiej połowy XIX wieku // III Ogólnopolska Konferencja pt. «Las w kulturze polskiej. Materiały z konferencji. Orzechowo koło Ustki 16–18 października 2003 / Pod. red. Wojciecha Łysiaka / Alicja Dąmbrowska. – Poznań : Wydawnictwo «Eko», 2004. – S. 165–191.

III Ogólnopolska Konferencja pt. «Las w kulturze polskiej. Materiały z konferencji. Orzechowo koło Ustki 16–18 października 2003 / Pod. red. Wojciecha Łysiaka. – Poznań : Wydawnictwo «Eko», 2004. – 618 s.

Leśmian Bolesław. Poezje / Bolesław Leśmian. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – S. 394–397.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-16

Як цитувати

Оляндер, Л. . (2015). ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЛІРИЧНОЇ ТРИЛОГІІ ПЕТРА СОРОКИ «СИМФОНІЯ ПЕТРИКІВСЬКОГО ЛІСУ». Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(1 (11), 45–56. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237676

Номер

Розділ

Статті