ПОВІСТЬ ПАРАБОЛА «МІСЯЦЕВА ЗОЗУЛЬКА ІЗ ЛАСТІВ’ЯЧОГО ГНІЗДА» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

Автор(и)

  • Валентина Саєнко Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

інкорпоруюче мислення, цикл інтимно-ліричної прози, повість парабола, екзистенціалістський підхід, міфопоетичні мотиви, індивідуальна міфологія Валерія Шевчука

Анотація

 У статті висвітлено міфотворче осмислення духовної та моральнофілософської багатозначності світу сучасної людини в повісті-параболі «Місяцева зозулька із Ластів’ячого гнізда». У статті сполучаються теоретичний та прикладни́ й підходи до художньої інтерпретації інкорпоруючого мислення, явленого у творі письменника.

Посилання

Багрій Р. Мотиви екзистенціалізму і абсурду у творах В. Шевчука та М. Осадчого // Сучасність. – 1988. – № 11.

Бидерманн Г. Энциклопедия символов. – М. : Республика, 1996.

Дзюба І. Невтомний і невичерпний: Про нові «скрипти» Валерія Шевчука // Кур’єр Кривбасу. – 2015. − № 302, 303, 304.

Загребельний П. Роксоланство // Загребельний П. думки нарозхрист. – К. : Академіа, 1998.

Керлот Х. Э. Словарь символов. – М. : REFL-book, 1994.

Кузякина Н. Б. Леся Украинка и Александр Блок: Литературно-критический очерк. – К.: Рад. письменник, 1980.

Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних призведений. – М. : Правда, 1990.

Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. – М., 1987.

Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. – М. : Изд-во МГУ, 1982.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке. древний Китай и Индия. – СПб.: Изд-во УдН, 1989.

Мейзерська Т. С. Слово Шевченка: міф, метафора, історія. – Одеса: Астропринт, 1996.

Павлишин М. Міфологічне, релігійне та філософське у прозі Валерія Шевчука // Павлишин М. Канон та іконостас. – К. : час, 1998.

Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – К.: Укр. письменник, 1993.

Саєнко В. П. Міфопоетична природа і народнопоетичні алюзії в структурі художніх текстів Ліни Костенко // Мова та стиль українського фольклору. – К. : ІЗМН, 1996.

Тарнашинська Л. Бути митцем, а не його тінню… // Всесвіт. – 1995. – № 7.

Ткаченко А. Автор у художньому творі: «деміург» чи «фантом». Круглий стіл «ЛУ» // Літ. Україна. – 1999. – 22 квітня.

Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов ХІХ – начала ХХ века. – М.: Изд-во АН СССР, 1957.

Українка Леся. Камінний господар // Українка Леся. Зібр. тв.: У 12 т. – К. : Наук. думка, 1977. – Т. 6.

Философская энциклопедия. – М. : Сов. энциклопедия, 1962. – Т. 2.

Шевчук В. Місяцева зозулька із Ластів’ячого гнізда // Вечеря на дванадцять персон: Житомирська прозова школа. – К. : Ґенеза, 1997.

Шоу Б. Полн. собр. соч. – М., 1910. – Т. 11.

Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К. Г. Архетип и символ. – СанктПетербург: Ренессанс, 1991

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-16

Як цитувати

Саєнко, В. (2015). ПОВІСТЬ ПАРАБОЛА «МІСЯЦЕВА ЗОЗУЛЬКА ІЗ ЛАСТІВ’ЯЧОГО ГНІЗДА» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(1 (11), 72–89. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237710

Номер

Розділ

Статті