КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АЛЮЗІЇ В ТЕКСТОТВОРЕННІ УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ТА РОСІЙСЬКОМОВНОГО ФЕНТЕЗІ

Автор(и)

  • О. О. Бойко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-8332.2021.2(24).251833

Ключові слова:

інтертекстуальність, фентезі, алюзії культурологічні, алюзії міфологічні, алюзії казкові, прецедентні феномени

Анотація

Статтю присвячено аналізу алюзії як елемента інтертекстуальності, що виконує важливу роль у текстотворенні російськомовних та українськомовних текстів фентезі. Проаналізовано наукові розвідки, в яких присутні дефініції алюзії, як стилістичної фігури та стилістичного прийому, натяку та непрямого відсилання. Визначено, що алюзії, за А. Тютенком, працюють на прирощення змісту.

Запропоновано власне визначення поняття алюзії як дуального (вербально-невербального) засобу актуалізації культурно-історичної пам’яті читача. Дуальність алюзії полягає в тому, що вона може бути інтертекстуальною або інтермедіальною, із посиланням на зображальні та аудіовізуальні мистецтва (зокрема, кіно, оперу, балет), музику тощо. Окрім того, постає важливим питання розмежування понять «прецедентний феномен» і «алюзія». В нашому дослідженні алюзії можуть містити в собі прецедентні феномени – назви, імена, ситуації тощо; але алюзія постає ширшим поняттям, оскільки вона є натяком, а натяк не обов’язково містить в собі конкретні оніми. З іншого боку, прецедентний феномен не завжди є алюзією в прямому розумінні цього слова, це може бути цитатний вислів або просто згадка про загальновідомий факт, на кшталт словникових визначень.

Проаналізовано культурологічні (релігійні, міфологічні, казкові) алюзії на матеріалі загальних 570 фрагментів (17% від загальної кількості інтертекстуальних елементів, які було відібрано з джерельної бази (3341). Визначено, що культурологічних алюзій всього 185. Наведено приклади з творів Володимира Арєнєва, Дари Корній, Нікі Каллєн, Макса Фрая та інших українськомовних та російськомовних письменників. Ми дійшли висновку, що міфологічні посилання зручно ділити за культурним джерелом походження, релігійні алюзії більшою мірою входять до сталого інтертекстуального поля реципієнта, фольклорні алюзії є тісно пов’язаними з магічним дискурсом через залучення міфонімів, теонімів, назв на позначення химерних істот і інших ознак фантастичного. Таким чином, алюзії відіграють важливу роль у створенні фентезійних текстів українською та російською мовами.

Посилання

Busel, V. T. (Red.). (2005). Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language: 250,000. [Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy: 250000]. Perun.

Dynnychenko, T. (2016). Typology of forms of intertextuality in French modernist prose (based on the prose of Andre Gide). [Typolohiia form intertekstualnosti u frantsuzkii modernistskii prozi (na materiali prozy Andre Zhida).] (Dys. kand. filol. nauk). Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka.

Zhenett, Zh. (1998). Figures. [Figury]. (V 2 t. TT. 1-2). Izd-vo Sabashnikovykh.

Zabolotska, O. Allusion in literary texts: linguocognitive aspect. [Aliuziia v khudozhnikh tekstakh: linhvokohnityvnyi aspekt]. URL: https://cutt.ly/njgY0Vl

Nikolyukin, A. N. (Ed.). (2003). Literary encyclopedia of terms and concepts. [Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy]. Intelvak.

Prokopets, M. I. (2012). Intertextuality and allusion: features of manifestation and detection (based on English-language commercial advertising discourse). [Intertekstualnist ta aliuziia: osoblyvosti proiavu ta vyiavlennia (na materiali anhlomovnoho komertsiinoho reklamnoho dyskursu)]. URL: https://cutt.ly/LjgYsY8

Pjege-Gro, N. (2008). Introduction to the theory of intertextuality. [Vvedenie v teoriyu intertekstual'nosti]. Izd-vo LKI.

Rusova, N. Yu. (2004). From allegory to iambic. Terminological dictionary-thesaurus on literary criticism. [Ot allegorii do yamba. Terminologicheskiy slovar'-tezaurus po literaturovedeniyu]. Flinta, Nauka.

Dictionary of the Ukrainian language in 20 volumes. [Slovnyk ukrainskoi movy v 20 tomakh]. (2010). (T. 1). Naukova dumka.

Elder Edda (1975; M. V. Raevsky (translation of "Song of the Sun"), 1997). [Starshaya Edda 1975; M. V. Raevskiy (perevod «Pesn' o Solntse»), 1997). URL: https://cutt.ly/jjEkNJz

Siuta, H. M. (2017). Quotation thesaurus of the Ukrainian poetic language of the twentieth century. [Tsytatnyi tezaurus ukrainskoi poetychnoi movy ХХ stolittia].

Tukhareli, M. D. (2006). Allusion in the system of a literary work. [Allyuziya v sisteme khudozhestvennogo proizvedeniya]. (Dis. kand. filol. nauk).

Tiutenko, A. (2000). The structure and functions of allusions in the press of Germany, Austria and Switzerland. [Struktura i funktsii aliuzii v presi Nimechchyny, Avstrii ta Shveitsarii]. (Avtoref. dys. kand. filol. nauk). Kharkivskyi natsionalnyi un-t imeni V. N. Karazina.

Fateeva, N. A. (2000). Counterpoint of Intertextuality, or Intertext in the World of Texts. [Kontrapunkt intertekstual'nosti, ili Intertekst v mire tekstov]. Agar.

Shapoval, M. (2009). Intertext in the light of the ramp: intertextual and intersubject relations of Ukrainian drama. [Intertekst u svitli rampy: mizhtekstovi ta mizhsubiektni reliatsii ukrainskoi dramy]. Avtohraf.

Yarema, O. B. (2016). Allusion in the texts of British fiction: the linguistic and statistical aspect (based on the works of modernists). [Aliuziia v tekstakh brytanskoi khudozhnoi literatury: linhvo-statystychnyi aspekt (na materiali tvoriv modernistiv)]. (Avtoref. dys. kand. filol. nauk).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Як цитувати

Бойко, О. О. (2022). КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АЛЮЗІЇ В ТЕКСТОТВОРЕННІ УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ТА РОСІЙСЬКОМОВНОГО ФЕНТЕЗІ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 26(2(24), 17–29. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2021.2(24).251833

Номер

Розділ

Статті