ВСТАВЛЕНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ КАТЕГОРІЇ АДРЕСАНТНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • А. М. Кіщенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-8332.2021.2(24).251840

Ключові слова:

художній текст, категорія адресантності, адресант, синтаксичні засоби, вставлені конструкції

Анотація

Статтю присвячено аналізу синтаксичних засобів репрезентації комунікативної позиції адресанта в сучасному українському художньому тексті. Розглянуто один із засобів вираження модальності – вставлені конструкції, що є маркерами авторського мовлення. Визначено категорію адресантності як особливий параметр художнього текстотворення. Схарактеризовано взаємозв’язки категорії адресантності з іншими категоріями художнього тексту. Проаналізовано особливості вживання вставлених синтаксичних конструкцій сучасними українськими письменниками насамперед у функційному аспекті. Представлено різні типи оповіді в художньому тексті та простежено використання в них вставлених синтаксичних конструкцій.

Посилання

Dehtiarova, I. O. (2009). Stylistic Potential of Ukrainian Postmodern Prose [Stylistychnyi potentsial ukrainskoi postmodernistskoi prozy] [Dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk].

Yeshchenko, T. A. (2021). The Phenomenon of Artistic Text: Communicative, Semantic and Pragmatic Aspects [Fenomen khudozhnoho tekstu: komunikatyvnyi, semantychnyi i prahmatychnyi aspekty] (monohrafiia). Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho.

Zahnitko, A. P. (2007). Linguistics of the Text: Theory and Practicum [Linhvistyka tekstu: Teoriia i praktykum] (nauk.-navch. posibnyk). Yuho-Vostok.

Zahnitko, A. P. (2001). Theoretical Grammar of the Ukrainian Language: Syntax [Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy: Syntaksys]. DonNU.

Korolova, V. V. (2016). Communicative and Pragmatic Organization of Modern Ukrainian Drama [Komunikatyvno-prahmatychna orhanizatsiia suchasnoi ukrainskoi dramy] (monohrafiia). Lira.

Fokkema, D. W. (1986). The semantic and syntactic organization of postmodernist texts. Approaching postmodernism, 81–98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Як цитувати

Кіщенко, А. М. (2022). ВСТАВЛЕНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ КАТЕГОРІЇ АДРЕСАНТНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 26(2(24), 40–45. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2021.2(24).251840

Номер

Розділ

Статті