РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «АГРЕСІЯ»

Автор(и)

  • М. Г. Малишева Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-8332.2021.2(24).251852

Ключові слова:

агресія, лексико-семантичне поле, асоціативне поле, мережевий дискурс, асоціативний експеримент

Анотація

Статтю присвячено окресленню семантичної наповненості лексеми «агресія» на підставі зіставного аналізу словникових дефініцій, асоціативного поля та мережевого дискурсу.

На першому етапі проаналізовано лексикографічні джерела і виявлено, що потрактування агресії як збройного нападу однієї держави на іншу є первинним, утім, у більш сучасних словниках значення цієї лексеми поширено на сферу людських взаємовідносин та навколишнього середовища. Встановлено, що у словниках синонімів актуалізовано саме фізичний складник поняття агресії, а в асоціативних словниках лексема-стимул «агресія» не представлена. Зважаючи на це, виокремлено ядро та периферію лексико-семантичного поля «агресія».

На другому етапі проведено лінгвістичний асоціативний експеримент. В експерименті взяли участь 90 осіб, загалом отримано 90 реакцій на стимул «агресія», з них 44 унікальних. На підставі отриманих реакцій розроблено ядро та периферію асоціативного поля «агресія» з урахуванням критерію невипадковості асоціації.

На третьому етапі порівняно лексико-семантичне та асоціативне поля та з’ясовано, що словникові дефініції лексеми «агресія» лише частково корелюють з отриманими асоціатами.

На четвертому етапі проаналізовано дискурс соціальних мереж. На підставі зіставного аналізу словникових дефініцій, асоціативного експерименту та аналізу текстів соціальних мереж виокремлено сім основних лексико-семантичних груп, що формують лексико-семантичне поле «агресія»: «Почуття», «Вияв почуттів», «Стан ворожнечі», «Насильницький акт», «Об’єкт агресії», «Агресор», «Кольори».

Запропонована структура є суб’єктивною, тому перспективним вважаємо удосконалення розробленого лексико-семантичного поля.

Посилання

Belyanin, V. P. (2003). Psycholinguistics [Psikholingvistika] (uchebnik). Flinta. URL: https://goo.su/9j2h [In Russian].

Goroshko, O. І. (2001). An Integrative Model of a Free Associative Experiment [Integrativnaya model svobodnogo assotsiativnogo eksperimenta] (monografiya). Moskva. URL: https://goo.su/9Mht [In Russian].

Serkin, V. P. (2009). Solving the Problem of Randomness / Non-randomness of the Number of Group Associations [Resheniye zadachi o sluchaynosti/nesluchaynosti kolichestva gruppovykh assotsiatsiy]. Psikhodiagnostika, 4, 22–31. URL: https://goo.su/z5J [In Russian].

Bybyk, S. P. & Siuta, H. M. (2005). Ahresiia. In the Dictionary of Foreign Words [U Slovnyku inshomovnykh sliv] (Tlumachennia, slovotvorennia ta slovovzhyvannia: blyzko 35000 sliv i slovospoluchen, red. Yermolenko S. Ia.). URL: https://goo.su/9O0O [In Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2005). Ahresiia. In the Great Explanatory Dictionary of the modern Ukrainian language: 250,000 [U Velykomu tlumachnomu slovnyku suchasnoi ukrainskoi movy : 250000]. URL: https://goo.su/9FVh [In Ukrainian].

Zahnitko, A. P. (2012). Pole asotsiatyvne. In the Dictionary of Modern Linguistics: Concepts and Terms [U Slovnyku suchasnoi linhvistyky : poniattia i terminy] (tom 3). URL: https://goo.su/9Tse [In Ukrainian].

Zahnitko, A. P. (2012). Pole semantychne. In the Dictionary of Modern Linguistics: Concepts and Terms [U Slovnyku suchasnoi linhvistyky : poniattia i terminy] (tom 3). URL: https://goo.su/9Tse [In Ukrainian].

Karavanskyi, S. (2000). Ahresiia. In the Practical Dictionary of Synonyms of the Ukrainian Language [U Praktychnomu slovnyku synonimiv ukrainskoi movy] (vyd. 2, dopovnene y opratsovane). URL: https://goo.su/nKf [In Ukrainian].

Lukianiuk, V. (2001–2021). Ahresiia. In the Dictionary of Foreign Words [U Slovnyku inshomovnykh sliv]. URL: https://goo.su/T94 [In Ukrainian].

Martinek, S. V. (2008). Ukrainian associative dictionary [Ukrainskyi asotsiatyvnyi slovnyk] (v 2 t., t. I: Vid stymulu do reaktsii, vyd. 2). URL: https://goo.su/Y6i [In Ukrainian].

Slovnyk synonimiv Ukrainskoho movno-informatsiinoho fondu NAN. (2001–2021). Ahresiia. In the Dictionary of Synonyms of the Ukrainian Language and Information Fund of the National Academy of Sciences [U Slovnyku synonimiv UMIFNAN]. URL: https://goo.su/ZGe [In Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy v 11 tomakh. (1970–1980). Ahresiia. In the Dictionary of the Ukrainian language in 11 volumes [U SUM v 11 tomakh]. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html [In Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy v 20 tomakh. (2010). Ahresiia. In the Dictionary of the Ukrainian language in 20 volumes [U SUM v 20 tomakh]. URL: https://goo.su/YKV [In Ukrainian].

Ufimtseva, N., Cherkasova, G., Karaulov, Yu. & Tarasov, E. (2004). Slavic Associative Dictionary [Slavyanskiy assotsiativnyy slovar] (russkiy, belorusskiy, bolgarskiy, ukrainskiy). URL: https://goo.su/Phx [In Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Як цитувати

Малишева, М. Г. (2022). РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «АГРЕСІЯ» . Вісник Одеського національного університету. Філологія, 26(2(24), 68–77. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2021.2(24).251852

Номер

Розділ

Статті