ПОЗИВНІ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: МОТИВИ НОМІНАЦІЇ

Автор(и)

  • Н. М. Хрустик Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • С. А. Петрова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Т. С. Серкал Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-8332.2021.2(24).251860

Ключові слова:

ЗМІ, українські військовослужбовці, позивні, мотиви номінації

Анотація

Стаття присвячена вивченню позивних іменувань українських військовослужбовців, учасників російсько-української війни, зокрема питанню мотивів номінації цих онімів.  Зазначене питання є важливим і актуальним, адже його висвітлення дозволяє не лише пояснити механізм продукування нового виду неофіційних антропонімів, що вже дуже важливо, але й з’ясувати, як мотиви номінації позивних репрезентують самовираження та ідентифікацію їх носіїв (бійців,  військових медиків, капеланів, волонтерів), а також інших осіб, причетних до утворення позивних іменувань.   

Вивчаючи мотиви номінації позивних, ми розглядали реальну мотивацію, під якою в невербальному аспекті розуміємо ситуацію, яка передує появі позивного, у вербальному – текст, що послугував мотивом творення неофіційного іменування. У цьому контексті дослідження позивних іменувань на увагу заслуговують праці О. Вербовецької, Л. Кравченко, С. Петрової. 

На основі опрацювання 720 позивних  військовослужбовців-чоловіків нам вдалося визначити реальні мотиви творення 242 онімів, що становить 33,6% від загальної їх кількості. Визначено і схарактеризовано 11 груп мотивів, які використовуються у процесі номінації позивних воїнів-захисників: офіційні антропоніми; професія, рід діяльності, посада та звання; захоплення денотата; особливості характеру, ставлення особи до інших та особливості поведінки; зовнішня характеристика особи; життєва ситуація, пов’язана з особою; етнічна приналежність носія тощо.   

Отже, вивчення мотивів номінації позивних надає нам певне уявлення про носія,  його світогляд, свідчить про мовну картину світу в соціальній групі військовослужбовців. Нерідко позивні містять вказівку на додаткову інформацію про носіїв іменування  –  місце проживання, рід діяльності, етнічну приналежність тощо, увиразнюють фізичні, психологічні, інтелектуальні якості людини, уподобання та звички. Розглянуті оніми характеризують також осіб, які стали причетними до створення позивних, свідчать про їх спостережливість, дотепність, доброзичливість, гумор.  

Посилання

Antonyuk, O. V. (2005). Lexical-semantic group of nicknames that indicate the habits, preferences, actions of man (on the material of anthroponymy of Donetsk region) [Leksyko-semantychna hrupa prizvys'k, shcho vkazuyut' na zvychky, upodobannya, vchynky lyudyny (na materiali antroponimiyi Donechchyny). Actual`ni pytannya antroponimiky: zb. mater. nauk. chyt. pamiati Y. K. Red`ka]. [In Ukrainian].

Verbovetska, O. S. (2016). Unofficial anthroponymy of Ternopil region [Neofitsiina antroponimiya Ternopil`shсhyny: dis. … cand. philol. nauk], Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk. [In Ukrainian].

Kravchenko, L. (2016). Motives for the nomination of Ukrainian call-up fighters – participants in the hostilities of the Russian-Ukrainian conflict in eastern Ukraine [Motyvy nominatsii pozyvnykh ukrains`kyh biitsiv – uchasnykiv boiovyh dii rosiis`ko-ukrayins`koho konfliktu na shodi Ukrainy], Teka Com. Pol.-Ukr. Connect. Cult.: czasopismo / nac. red. M. Ołdakowska-Kuflowa. Lublin, wid-wo Uniw. Przyrodnic. w Lublinie. [In Pole].

Pavlyuk, V. A. (2016). Formation of the unofficial anthroponymicon of Vinnytsia [Stanovlennya neofitsiinoho antroponimikonu Vinnychchyny: dis. … cand. philol. nauk], Vinnytsia State Pedagogical University named after M. Kotsyubynsky. [In Ukrainian].

Savchuk, N. M. (2015). Aspects of the study of motivational relations in linguistics [Aspekty vyvchennia motyvatsiinykh vidnoshen` u linhvistytsi. Razvytye nauky v XXI veke: sb. publ. po mater. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.], Kharkiv. Znanie. [In Ukrainian].

Selivanova, O. (2006). Modern linguistics : terminological encyclopedia [Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia], Poltava. Dovkillia-K. [In Ukrainian].

Senyk, H. V. (2003). Methods of creating anthroponymic nicknames [Sposoby tvorennia vidantroponimnykh prizvys`k. Zapysky z ukrains`koho movoznavstva : zb. nauk. pr.], Odessa. Astroprint. [In Ukrainian].

Dictionary of the Ukrainian language / resp. ed. I. K. Bilodid. (1973) [Slovnyk ukrains`koi movy: v 11-ty tomakh], Kyiv. Naukova dumka. [In Ukrainian].

Ushakov, N. N. (1978). Nicknames and personal unofficial names (on the question of the boundaries of the nickname) [Prozvishchnye i lichnye neofytsyal`nye imena (k voprosu o hranitsakh prozvishcha). Imia naritsatel`noe i sobstvennoe: sb. st.], Moscow. Nauka. [In Russian].

Chuchka, P. P. (2008). Anthroponymy of Transcarpathia [Antroponimiia Zakarpattia: monohrafiia]. Papirus. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Як цитувати

Хрустик, Н. М., Петрова, С. А., & Серкал, Т. С. (2022). ПОЗИВНІ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: МОТИВИ НОМІНАЦІЇ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 26(2(24), 104–114. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2021.2(24).251860

Номер

Розділ

Статті