ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

Автор(и)

  • Алла Кіщенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Людмила Стрій Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-8332.2022.2(26).274981

Ключові слова:

експресивність, емоційність, аксіологічність, стилістично маркована лексика, сучасна українська проза, художній текст

Анотація

Статтю присвячено аналізу експресивної лексики, що функціонує в українському художньому тексті початку ХХІ ст. Схарактеризовано категорію експресивності й визначено основні групи експресивної лексики в художньому тексті. Розглянуто вульгаризми, що вжито з метою створення епатажу та потужного впливу на свідомість адресата. Проаналізовано екзотизми, підпорядковані функції «змішування» українських та іншомовних лексем, усунення меж між мовами, актуалізацію міжмовної і міжкультурної взаємодії. Доведено, що адресант демонструє прагнення спілкуватися з таким читачем, для якого немає мовних меж, який легко сприймає зміни мовного коду, знає основні європейські мови і здатний зрозуміти полілінгвального оповідача. Проаналізовано жаргонізми, що вказують на використання елементів лексичних підсистем окремих соціальних груп та охоплюють кримінальний, військовий, молодіжний та міський жаргон. Обґрунтовано, що в персонажному мовленні жаргонізми маркують мовлення, вказуючи на відповідний соціальний статус мовця, а в авторському мовленні вони підпорядковані авторській інтенції та виражають категорію експресивності. Представлено діалектизми, зокрема лексичні, як такі, що в сучасній прозі маркують авторське мовлення відповідно до того регіону, звідки походить автор, або у якому відбуваються описані події.

Посилання

Balli, Sh. (1955). General linguistics and questions of the French language [Obshchaya linguistika i voprosy frantsuzskogo yazyka]. Moskva: Inostrannaya lyteratura [In Russian].

Bybyk, S. P. (2013). Oral literary language is everyday in Ukrainian culture [Usna literaturna mova v ukrayinskiy kulturi povsyakdennya]. Nizhyn: Vyd-vo «Aspekt- Polihraf. [In Ukrainian].

Boyko, N. I. (2006). Ukrainian expressive vocabulary: problems of semantics and functioning [Ukrayinska ekspresyvna leksyka: problemy semantyky i funktsionuvannya]: autoref. thesis for obtaining sciences. degree of doctor of philology. Kyiv. [In Ukrainian].

Hrytsenko, P. Y. (1983). Pure Language Sources [Movy chysti dzherela]. Kultura slova. Vyp. 25. S. 32–38. [In Ukrainian].

Hudyma, N. V. (2013). Semantics and stylistic functions of borrowings in the language of Ukrainian postmodern prose [Semantyka ta stylistychni funktsiyi zapozychen u movi ukrayinskoyi postmodernistskoyi prozy]. Kamyanets- Podilskyy: Publisher D. H. Zoloveyko. [In Ukrainian].

Dehtyariova, I. O. (2009). Stylistic potential of Ukrainian postmodern prose [Stylistychnyy potentsial ukrayinskoyi postmodernistskoyi prozy]: thesis for Ph D. Kyiv. [In Ukrainian].

Klymenko, N. F. (2000). Basics of morphemics of the modern Ukrainian language [Osnovy morfemiky suchasnoyi ukrayinskoyi movy]. Kyiv: Vyd-vo «1 veresnya». [In Ukrainian].

Lenets, K. V. (2000). Vulgarism [Vulharyzm]. Ukrayinska mova: Entsyklopediya. Kyiv: Vydavnytstvo «Ukrayinska entsyklopediya» im. M. P. Bazhana. P. 84. [In Ukrainian].

Maslova, V. A. (1997). Linguistic analysis of the expressiveness of a literary text [Linguistichesksj analiz ekspressivnosti khudozhestvennogo teksta]. Mynsk: High School [In Russian].

Melnyk, S. M. (2013). Functional- semantic potential of expressive vocabulary in Ukrainian prose of the late 20th – early 20th century. 21st century [Funktsionalno- semantychnyy potentsial ekspresyvnoyi leksyky v ukrayinskiy prozi kintsya ХХ – poch. ХХІ st.]: thesis for Ph D. Odesa. [In Ukrainian].

Dictionary of the Ukrainian language in 11 volumes [Slovnyk ukrayinskoyi movy v 11 tomakh]. (1969–1979). Kyiv: Nauka. [In Ukrainian].

Stavytska, L. O. (2005). Argo, jargon, slang: Social differentiation of the Ukrainian language [Argo, zharhon, slenh: Sotsiyalna dyferentsiyatsiya ukrayinskoyi movy]. Kyiv: Krytyka [In Ukrainian].

Tkachenko, O. B. (2000). Exoticism [Ekzotyzm]. Ukrayinska mova: Entsyklopediya. Kyiv: Vydavnytstvo «Ukrayinsʹka entsyklopediya» im. M. P. Bazhana. P. 156. [In Ukrainian].

Chabanenko, V. A. (1984). Basics of linguistic expression [Osnovy movnoyi ekspresiyi]. Kyiv: Vyshcha shkola. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-28

Як цитувати

Кіщенко, А., & Стрій, Л. (2023). ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 27(2(26), 42–53. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2022.2(26).274981

Номер

Розділ

Статті