НАУКОВИЙ ДОРОБОК О. І. БОНДАРЯ

Автор(и)

  • Надія Хрустик Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-8332.2022.2(26).274985

Ключові слова:

О. І. Бондар, наукова спадщина, наукові напрями, новаторство, значення лінгвістистичного доробку, мовознавча наука

Анотація

Стаття присвячена дослідженню наукової спадщини Олександра Івановича Бондаря – відомого українського мовознавця, професора, доктора філологічних наук. Йдеться про проблематику наукових праць мовознавця, особливості ідейного простору його наукового дискурсу та специфіку дослідницького я. З’ясовано, що О. І. Бондар активно працював у таких наукових напрямах, як: історія української мови, українська діалектологія, словотвір, синтаксис, лексикографія, функціональна граматика, фонологія, лексикологія, термінознавство, лінгвоекологія, український правопис, лінгвістика тексту, соціолінгвістика, загальне мовознавство, славістика, японістика, зіставлення української та японської мов, перекладознавство, комп’ютерна лінгвістика тощо. Серед них – лінгвоекологія, зіставний аналіз української та японської мов, вивчення яких науковець започаткував сам. Знання мов, нестандартне мислення науковця та прагнення пізнавати нове, і не лише в царині свого фаху, але й далеко за його межами, – усе це послугувало базою, на якій сформувалося дослідницьке я професора Бондаря. У статті акцентується увага на новаторських поглядах О. І. Бондаря: розглядається питання вивчення категорії темпоральності в українській мові; проблема, пов’язана з визначенням часу виникнення української мови; обґрунтовується кількісний склад фонем у сучасній українській мові та ступені фонематичності фонем; теорія мови як гуманітарного капіталу; висвітлюється питання про мову як головний для українців етноутворювальний чинник. Ідейний простір наукових робіт дослідника базується на прагненні вивчати мову та її різнопланові явища як цілісний динамічний об’єкт, який перебуває в тісному взаємозв’язку з усіма іншими реаліями людського буття. Звідси – багатовекторний характер праць мовознавця. Науковий доробок О. І. Бондаря, зокрема окреслені ним перспективи досліджень, його незвична «оптика» наукових спостережень, своєрідні прийоми вивчення мовних явищ, – джерело подальшого розвитку багатьох напрямів мовознавчої науки. Стаття присвячена пам’яті українського мовознавця О. І. Бондаря з нагоди його 70-річчя.

Посилання

Bondar, О. I. (2012). The hypothetical-deductive modeling of temporal relations [Hipotetyko-deduktyvne modeluvannya temporalnykh vidnoshen’]. Mova: struktura, suspilstvo, kultura: zb. nauk. st. (Do 60-richchya z dnya narodzhennya profesora Bondarya Oleksandra Ivanovycha). Odesa: ORIDUNADU Publishing House. [In Ukrainian].

Bondar, О. I. (2012). To the question of the time of emergence of the Ukrainian language [Do pytannya pro chas vynyknennya ukrayins΄koyi movy]. Mova: struktura, suspilstvo, kultura: zb. nauk. st. (Do 60-richchya z dnya narodzhennya profesora Bondarya Oleksandra Ivanovycha). Odesa: ORIDUNADU Publishing House. [In Ukrainian].

Bondar, О. I. (2012). The language as a determining ethnoforming factor in connection with the sociolinguistic situation in the South of Ukraine [Mova yak vyznachalnyi etnoutvoryuyuchyi chynnyk u zv’yazku z sotsiolinhvistychnoyu sytuatsiyeyu na Pivdni Ukrayiny]. Mova: struktura, suspilstvo, kultura: zb. nauk. st. (Do 60-richchya z dnya narodzhennya profesora Bondarya Oleksandra Ivanovycha). Odesa: ORIDUNADU Publishing House. [In Ukrainian].

Bondar, О. I. (2012). The language as a public humanitarian commodity [Mova yak hromads’kyi humanitarnyi tovar]. Mova: struktura, suspilstvo, kultura: zb. nauk. st. (Do 60-richchya z dnya narodzhennya profesora Bondarya Oleksandra Ivanovycha). Odesa: ORIDUNADU Publishing House. [In Ukrainian].

Bondar, О. I. (2012). The linguistic patriotism as a component of the Ukrainian national educational ideal [Movnyi patriotyzm yak skladnyk ukrayins΄koho natsionalnoho vykhovnoho idealu]. Mova: struktura, suspilstvo, kultura: zb. nauk. st. (Do 60-richchya z dnya narodzhennya profesora Bondarya Oleksandra Ivanovycha). Odesa: ORIDUNADU Publishing House. [In Ukrainian].

Bondar, О. I. (2012). Phoneme system of the Ukrainian language (dynamic approach) [Systema fonem ukrayins΄koyi movy (dynamichnyi pidkhid)]. Mova: struktura, suspilstvo, kultura: zb. nauk. st. (Do 60-richchya z dnya narodzhennya profesora Bondarya Oleksandra Ivanovycha). Odesa: ORIDUNADU Publishing House. [In Ukrainian].

Hrytsenko, P. (2013). Oleksandr Ivanovych Bondar (21.11.1952–29.03.2013). [Oleksandr Ivanovych Bondar (21.11.1952–29.03.2013)]. Ukrayins΄ka mova. No 2. [In Ukrainian].

Oleksandr Ivanovych Bondar [Oleksandr Ivanovych Bondar / uklad. L. A. Semenenko (2015). Zaviduvachi kafedry ukrayins΄koyi movy Odes’koho natsionalnoho universytetu: istoriya i suchasnist’: kolekt. monohr. / za zah. red. T. Yu. Kovalevs’koyi]. Odesa: PoliPrint. [In Ukrainian].

Khrustyk, N. M. (2005). Bondar О. I. Linguist [Bondar О. I. Movoznavets’. Profesoru Odes’koho (Novorosiys’koho) universytetu]. Odesa: Astroprynt. Vol. 2. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-28

Як цитувати

Хрустик, Н. (2023). НАУКОВИЙ ДОРОБОК О. І. БОНДАРЯ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 27(2(26), 84–92. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2022.2(26).274985

Номер

Розділ

Статті